Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

词汇:

อาหารaahǎan食品
เครื่อง ดื่มkhrûueang dùuem饮料
  แตง หวานdtaaeng wǎan哈密瓜
  มะละกอ--gaaw木瓜
  พลัมplam
  แอพปริคอทáep-bprì-kháwt
  มะนาว ฝรั่ง-naao -ràng柠檬
  ลูก พีชlûuk phíit
  ลูก แพร์lûuk phaae
  มะพร้าว-phráao
  ทุเรียนthú-riian榴莲
  เชอรี่chooe-rîi樱桃
  ส้ม จีนsôm jiin
  ส้มsôm
  ผล ไม้phǒn---máai水果
  กีวีgii-wii猕猴桃
  ถั่ว ลิสงthùua lí-sǒng花生
  แอปเปิ้ลáep-bpôen苹果
  สตรอเบอรี่-dtraaw-booe-rîi草莓
  สับปะรดsàp-bpà-rót菠萝
  แตง โมdtaaeng moo西瓜
  มะนาว-naao青柠
  กล้วยglûai香蕉
  ฟัก ทองfák thaawng南瓜
  หัว หอมhǔua hǎawm洋葱
  กะหล่ำ ปลี-làm bplii甘蓝
  พริก หยวกphrík yùuak甜椒
  มะเขือ เทศmá-khǔuea thêet番茄
  หน่อ ไม้nàaw máai竹笋
  มัน เทศman thêet红薯
  แครอทkhaae-ràwt胡萝卜
  หน่อ ไม้ ฝรั่งnàaw máai -ràng芦笋
  มะเขือmá-khǔuea
  ผักphàk蔬菜
  เห็ดhèt蘑菇
  ถั่วthùua豆、豌豆
  ถั่ว งอกthùua ngâawk豆芽
  มัน ฝรั่งman -ràng马铃薯
  แตง กวาdtaaeng gwaa黄瓜
  ธัญญาหารthan-yaa-hǎan粮食
  ข้าว สาลี(khâao) sǎa-lii小麦
  ข้าวkhâao
  ข้าว เหนียวkhâao nǐao糯米
  ข้าว โพดkhâao phôot玉米
  บะหมี่-mìi面条
  ก๋วยเตี๋ยวgǔai-​dtǐao米粉
  ขนม ปัง-nǒm bpang面包
  เนื้อnúuea肉、牛肉
  เนื้อ หมู(núuea) mǔu猪肉
  เนื้อ วัวnúuea (wuua)牛肉
  เนื้อ แกะ(núuea) gàe羊肉
  เนื้อ ไก่(núuea) gài鸡肉
  ปลาbplaa
  อาหาร ทะเลaa-hǎan thá-lèe海鲜
  ไอศกรีมai--griim冰淇淋
  ชีสchíit奶酪
  น้ำ มันnám man
  น้ำ ผึ้งnám phûeng蜂蜜
  เต้าหู้dtâo-hûu豆腐
  คุกกี้kúk-gîi饼干
  ไข่khài鸡蛋
  เนยnoei黄油
  โป๊ยกั๊กbpóoi-gák八角
  ขิงkhǐng
  เกลือgluuea
  น้ำ ตาลnám dtaan
  พริก ไทยphrík thai胡椒
  พริกphrík辣椒
  ซีอิ๊วsii-íu酱油
  น้ำ ส้มnám sôm
  เครื่อง เทศkrûueang thêet香料
  หวานwǎan
  เปรี้ยวbrîao
  เค็มkhem
  ขมkhǒm
  เผ็ดphèt
  หอมhǎawm
  อร่อยà-ràwi好吃
  น้ำnáam
  กาแฟgaa-faae咖啡
  ชาchaa
  ชา เขียวchaa khǐao绿茶
  ชา แดงchaa daaeng红茶
  ชา เย็นchaa yen冰茶
  น้ำ ผล ไม้nám phǒn---máai果汁
  น้ำ มะนาวnám -naao汽水
  น้ำ โคล่าnám goo-lâa可乐
  นมnom牛奶
  น้ำ เต้าหู้nám thâo-hûu豆浆
  เหล้าlâo
  เบียร์biia啤酒
  เหล้า ไวน์lâo wai葡萄酒
  กินgin吃、喝
  กิน ข้าวgin khâao吃饭
  ดื่มdùuem
  ทำ อาหารtham aahǎan做饭
  ตุ๋นdtǔn
  นึ่งnûeng
  ต้มdtôm
  ผัดphàt
  เจียวjiao
  ทอดthâawt
  อบòp
  ย่างyâang烧烤
  ถ้วยthûai杯子
  แก้วgâaeo玻璃杯
  จานjaan盘子
  ชามchaam
  ตะเกียบdtà-gìiap筷子
  ส้อมsâwm叉子
  มีดmîit
  ช้อนcháawn
  ช้อน ชาcháawn chaa小勺
  หม้อmâaw
  กระทะgrà-thá平底锅