Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

词汇:

  ของ แข็งkhǎawng khǎeng固体
  ดินdin土壤
  ไม้máai木材
  ทรายsaai
  แก้วgâeo玻璃
  เกลือgluuea
  ก้อน หิน(gâawn) hǐn石头
  โลหะloo-hà1金属
  ทอง คำ ขาวthaawng kham khǎao白金
  แพลทินัมplaae-tii-nâm白金
  เหล็ก กล้าlèk glâa钢铁
  โพแทสเซียมphoo-​táaet-​sîiam
  เหล็กlèk
  ตะกั่วdtà-gùua
  ทอง แดงthaawng daaeng
  อลูมิเนียม-​luu-​mí-nîiam
  เงินngoen
  ดีบุกdii-bùk
  แมกนีเซียมmáek-​nii-​sîiam
  นิกเกิลník-gôen
  สัมฤทธิ์sǎm-rít青铜
  ทอง คำthaawng (kham)黄金
  น้ำnáam
  ปรอทbpà-ràawt水银
  น้ำ มันnám man
  ของ เหลวkhǎawng lěeo液体
  แก๊สgáaet气体
  อากาศaa-gàat空气