Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

词汇: 生肖和星座

  1. 生肖
  2. 星座

生肖

ปี หนู(bpii) nǔu
ปี วัว(bpii) wuua
ปี เสือ(bpii) sǔua
ปี กระต่าย(bpii) grà-dtàai
ปี งู ใหญ่(bpii) nguu yày那伽
(大蛇)
ปี งู เล็ก(bpii) nguu lék
ปี ม้า(bpii) máa
ปี แพะ(bpii) pháe
ปี ลิง(bpii) ling
ปี ไก่(bpii) gài
ปี หมา(bpii) mǎa
ปี หมู(bpii) mǔu
194819601972198419962008
194919611973198519972009
195019621974198619982010
195119631975198719992011
195219641976198820002012
195319651977198920012013
195419661978199020022014
195519671979199120032015
195619681980199220042016
195719691981199320052017
195819701982199420062018
195919711983199520072019


星座

21.03. – 20.04.
21.04. – 21.05.
22.05. – 21.06.
22.06. – 22.07.
23.07. – 22.08.
23.08. – 23.09.
24.09. – 23.10.
24.10. – 22.11.
23.11. – 21.12.
22.12. – 20.01.
21.01. – 19.02.
20.02. – 20.03.